Liên hệ

CTY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM CHÍNH TÍN

Địa chỉ: 840 HÙNG VƯƠNG LÂM HÀ LÂM ĐỒNG
Điện thoại:  0888 56 2468 0933 21 22222
Email: chinhtinvn@gmail.com
Website: www.chinhtin.com.vn