Giới thiệu
Ngày đăng: 30-11-2016
Được thành lập từ 2009, Công ty Mai Trang Việt (tiền thân là công ty Mai Trang) hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng..
Ngày đăng: 30-11-2016
Tầm nhìn Được thành lập từ 2009, Công ty Mai Trang Việt (tiền thân là công ty Mai Trang) hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và..
Ngày đăng: 02-12-2016
Sứ mệnh Được thành lập từ 2009, Công ty Mai Trang Việt (tiền thân là công ty Mai Trang) hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và..
Ngày đăng: 02-12-2016
Giá trị cốt lõi Được thành lập từ 2009, Công ty Mai Trang Việt (tiền thân là công ty Mai Trang) hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công các công trình dân dụng, công..
Ngày đăng: 02-12-2016
Tư vấn các giải pháp hợp lý nhất cho khách hàng
Ngày đăng: 02-12-2016
Đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm